יום שבת, 17 במרץ 2012

המעבדה למחקר מטאפיזי

הפרוייקט השאפתני המתנהל באוניברסיטת סטנפורד שם לו למטרה לספק "תיאור שיטתי של אובייקטים מופשטים יסודיים ומורכבים", בדומה למדעי הטבע המתארים את תכונותיהם של אובייקטים מוחשיים ואת האינטראקציות ביניהם. תיאוריית האובייקטים המופשטים מנסה להגדיר, למשל, את תכונותיהם של מספרים, חוקים ותהליכים שהחשיבה המדעית מתבססת על קיומם. הלוגיקה הפסוקית הבסיסית (תחשיב הפסוקים) עומדת ביסודותיה של התיאוריה, המובאת במלואה בחיבור Principia Metaphysica, שאותו, ביחד עם תיאור מקיף וממצה של המערכת כולה ניתן לקרוא באתר המעבדה : http://mally.stanford.edu/index.html